Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 10 2015

iloveblood

733/2015

Pochwała samotności - Jarosław Borszewicz

coraz częściej
potrzeba mi
czterech ścian pustego pokoju
coraz częściej
nogi noszą mnie
(z przyjemnością)
po wyludnionych chodnikach
milionowych miast
coraz częściej
te których nie znalazłem
i te które mnie nie znalazły
nie składają reklamacji
coraz częściej
w pustym domu
znajduję
siebie

https://www.facebook.com/2015w365
Reposted fromavooid avooid viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
iloveblood
Reposted fromshakeme shakeme viatwarze twarze

July 09 2015

iloveblood
iloveblood
9049 6154
Reposted fromrol rol viapsychobabble psychobabble
iloveblood
0921 2f6f
Reposted frommartynkowa martynkowa viamarch18 march18
iloveblood
8920 0e67 500
w dupie.
Reposted fromrol rol viazapominanie zapominanie
iloveblood
4086 dc41 500
Reposted fromLiminality Liminality via1901 1901
iloveblood
1564 e5dd
Reposted fromminna minna viagroeschtl groeschtl

July 06 2015

iloveblood

July 05 2015

iloveblood
3088 9191
Reposted frommisza misza vialissie lissie

July 04 2015

iloveblood
1851 e85c
Reposted frommisza misza viaeanna eanna
iloveblood
1491 c0d0

July 01 2015

1353 1c52

onlylolgifs:

Robotic Jellyfish

Reposted frombwana bwana viadarksideofthemoon darksideofthemoon

June 30 2015

iloveblood
6705 72e8 500
Reposted fromsexandviolence sexandviolence viaeirena eirena

June 28 2015

iloveblood
6215 6b6f
Reposted fromzlobezgraniczne zlobezgraniczne viadupiday dupiday
iloveblood
Najbardziej boję się właśnie tego, że to naprawdę się skończyło. I nic już nas nie czeka. I że już nigdy mi nie powiesz, że mnie uwielbiasz. I że już nigdy nie spojrzysz na mnie tak jak wtedy. I nigdy więcej nie powiesz 'dziękuję Ci za dziś.' Że już nigdy za nic mi nie podziękujesz.
— Charlotte Nieszyn Jasińska

June 27 2015

iloveblood

antikythera-astronomy:

A crescent Moon being photobombed by a crescent Venus

(Image by Pál Váradi Nagy)

Reposted fromhairinmy hairinmy viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie

June 25 2015

iloveblood
7101 2708 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viamaua maua
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl